OROSZVILAG.HU


1917: kellemetlen forradalmak évfordulója

Címlap » Elemzések, interjúk
  |  2017-11-14 20:10:27  |  
Vigóczki Máté

1917: kellemetlen forradalmak évfordulója

Forradalom emlékezete ellenforradalmi közegben

 1917: kellemetlen forradalmak évfordulója

 

Az elmúlt években a Kreml nagy erőfeszítéssel próbálta meg a saját javára átalakítani az orosz történelemszemléletet. Ennek részeként a birodalmi örökség kapott nagy hangsúlyt a 15. század óta zajló területi gyarapodás, a militarizmus és a konzervativizmus piedesztálra emelésében. A jelenlegi vezetésnek egyértelmű célja ezzel a legitimációjának növelése, ugyanakkor az olyan fontos témákat, mint a jelcini-, sztálini-korszakot, vagy éppen az 1917-es forradalmak időszakát nehezen tudja beilleszteni a hivatalos történelemszemléletébe.

 

 

A jelenlegi orosz állam értékei – az 1917-es októberi forradalom szerint – ellenforradalmiak. Nem csak elméletben (például a gazdasági kérdésekre adott válaszaiban), hanem a gyakorlatban is, hiszen Moszkva tart egy ún. színes forradalom kirobbanásától Oroszországban. Sőt, a szovjet vezetőkhöz képest nem rendelkezik semmilyen forradalmi örökséggel: létrejötte a liberális és gazdasági átalakítást preferáló politikai elit „bársonyos forradalmához” köthető az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején.

Nem meglepő módon azonban a birodalmi gondolkodás és a bolsevik/szovjet örökség interpretációja súlyos ellentmondásokat szül, melyek alkalmasak a társadalom megosztására. Ilyen például Putyin azon kijelentése, miszerint az Szovjetunió széthullása Leninnek köszönhető, aki a szükségesnél nagyobb önállóságot adott a tagállamoknak, lehetővé téve a későbbi kiválásukat. Talán ebben a megnyilatkozásban mutatkozik meg a legtisztábban, hogy Moszkvának a nagyhatalmiság gondolata (Szovjetunió léte) sokkal fontosabb, mint az azt létrehozó és meghatározó forradalom és értékrendszer, vagy épp Lenin személye, aki a Levada Központ idei felmérése szerint a válaszadók 56 százaléka szerint pozitív szerepet játszott az ország történelmében. Ennek tükrében a Kreml inkább mellőzi a forradalom megemlékezésének széleskörű támogatását, ahelyett, hogy egyértelmű állásfoglalást tenne. Ehelyett például a Veteránok Napjának november 7-i megemlékezésével kíván más töltetet adni a napnak. Viszont úgyszintén ellentmondásosnak mondaható a náci Németország felett aratott győzelem fontosságának hangoztatása, melyet mégis egy olyan vezetés vívott ki, mely a ’17-es forradalmak közvetlen örököse.

Úgyszintén az ellentmondások egyik példájának lehet felhozni, hogy míg Putyin és rendszere a stabilitás és a méltányos és erős állam letéteményesének szerepében mutatja magát, addig a jelcini időszak káoszával és gazdasági összeomlásával nem mehet teljesen szembe, hisz a jelenlegi elit jó része ennek az időszaknak az egyik nyertese, az elnököt tulajdonképpen Jelcin és a szentpétervári liberális elit emelte vezetővé.

1917 századik évfordulója olyan helyzetben érkezett el Oroszországba, amikor a vezetés az állampolgárok birodalmi öntudata és forradalom iránti – igaz mérsékelt – nosztalgiája között próbál egyensúlyozni. A hatalom mégis az előbbire kíván támaszkodni: a Kreml-párti szervezetek az egész évben csupán 50 millió rubeles külön összeget kaptak a centenárium alkalmából a megemlékezésre. Sokatmondó tény az is, hogy nem sokkal az évforduló előtt Putyin személyesen avatott fel egy emlékművet a sztálini represszió áldozatainak. Hivatalos keretek közt november 7-én Moszkvában is inkább a II. világháború veteránjaira emlékeztek, akik 1941-ben ezen a napon indultak a Vörös-térről a 30 kilométerre lévő frontra. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere pedig meg sem említette ünnepi beszédében a forradalmat, ő is inkább a németek elleni hősi ellenállást emelte ki. A szentpétervári, és nem mellesleg Kreml-barát Kommerszant az évforduló alkalmából pedig egyenesen a „Nagy Nemoktóberi Forradalom” főcímmel jelent meg.

A Levada Központ felméréseiből egyértelműen látszódik, hogy 1990 óta határozottan változik az állampolgárok megítélése az Októberi Forradalomról. Egyre nagyobb azok aránya, akik nem kifejezetten pozitívan értékelik az eseményeket (2016-ban a válaszadók 48 százaléka szerint több rosszat, mint jót hozott), a háttérben meghúzódó érdekek, részletkérdések esetében pedig hangsúlyeltolódás tapasztalható. Feltűnő, akik szerint a vezetés gyengesége, vagy éppen az ország ellenségei felelősek a forradalmakért. De sokkal szembeötlőbb, hogy ennél is nagyobb mértékben képtelenek vagy nem akarnak állást foglalni történelmi személyek megítélésének kérdésben. Nehéz megmondani, hogy ez oka vagy következménye a jelenlegi emlékezetpolitikának.

 

ÚGY GONDOLJA, HOGY AZ OKTÓBERI FORRADALOM ELKERÜLHETETLEN VOLT?

 

2006. ÁPRILIS

2017. MÁRCIUS

ELKERÜLHETETLEN VOLT

53

48

ELKERÜLHETŐ LETT VOLNA

31

32

NEHÉZ VÁLASZOLNI

15

21

 

A VÉLEMÉNYE SZERINT MI VEZETETT AZ OKTÓBERI FORRADALOMHOZ? (TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES)

 

Okt. 1990

Okt. 1997

Nov. 2001

Okt. 2007

Okt. 2011

Már. 2017

A MUNKÁSOSZTÁLY HELYZETE

66

57

60

57

53

50

A KORMÁNY GYENGESÉGE

36

40

39

35

34

45

SZÉLSŐSÉGES POLITIKUSOS

16

14

15

17

15

19

BŰNÖZŐI CSOPORTOK

15

15

14

12

15

15

AZ OROSZ NÉP ELLENSÉGEI

6

11

11

13

12

20

MÁS OKOK

2

1

<1

1

2

2

NEHÉZ VÁLASZOLNI

12

11

9

9

12

7

 

A BOLSEVIK HATALOMÁTVÉTEL AZ ÖN MEGÍTÉLÉSE SZERINT TÖRVÉNYES VOLT?

 

Nov. 03

Mar. 17

HATÁROZOTTAN IGEN

22

9

VALÓSZÍNŰLEG IGEN

20

26

VALÓSZÍNŰLEG NEM

22

31

HATÁROZOTTAN NEM

17

14

NEHÉZ VÁLASZOLNI

19

19

 

AZ ALÁBBI TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK KÖZÜL MELYIKET KEDVELI A LEGINKÁBB? (TÖBB VÁLASZ IS ADHATÓ)

 

Oct. 90

Oct. 97

Oct. 02

Oct. 07

Mar.17

Lenin

67

28

36

27

26

Sztálin

8

15

22

15

24

Dzerzsinszkij

45

25

28

21

16

II. Miklós

4

17

18

11

16

Kolcsak admirális

3

8

8

7

10

Buharin

21

13

9

7

4

Trockij

15

5

8

4

3

Kerenszkij

3

4

4

3

2

Mahno

8

3

4

6

2

Miljukov

2

1

1

1

1

Nehéz válaszolni

12

26

19

37

38

 

AZ ALÁBBI TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK KÖZÜL MELYIKET KEDVELI A LEGKEVÉSBÉ? (TÖBB VÁLASZ IS ADHATÓ)

 

Oct. 90

Oct. 97

Oct. 02

Oct. 07

Mar.17

Sztálin

49

36

30

29

21

Mahno

19

22

26

11

21

Trockij

10

13

10

13

17

Lenin

5

12

11

11

13

Kerenszkij

19

12

10

8

9

Kolcsak

22

12

15

9

7

Dzerzsinszkij

4

6

6

7

6

II. Miklós

10

7

6

4

5

Buharin

3

4

3

3

5

Miljukov

5

3

3

2

3

NEHÉZ VÁLASZOLNI

25

25

26

42

39

 

KÉPZELJE EL, HOGY 1917 OKTÓBERÉBEN ÉL. MIT TENNE A BOLSEVIK HATALOMÁTVÉTEL UTÁN?

 

Oct. 90

Oct. 97

Nov. 01

Oct. 02

Oct. 03

Oct. 04

Oct. 05

Oct. 07

Oct. 11

Mar 17

TÁMOGATNÁM A BOLSEVIKOKAT

23

15

22

23

19

15

17

17

14

12

BIZONYOS MÉRTÉKIG TÁMOGATNÁM A BOLSEVIKOKAT

26

16

19

20

16

18

17

13

17

16

MEGPRÓBÁLNÉK TÚLÉLNI, ANÉLKÜL, HOGY RÉSZTVENNÉK BÁRMIBEN

12

27

24

28

22

26

28

23

24

33

HARCOLNÉK A BOLSEVIKOK ELLEN

5

7

6

8

9

8

7

6

6

8

ELHAGYNÁM AZ ORSZÁGOT

7

15

13

16

14

15

14

18

14

14

NEHÉZ VÁLASZOLNI

27

20

16

5

21

19

17

24

25

18

 

Cimkék: Kreml, forradalom, Putyin, 1917
Országok: Oroszország
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat