OROSZVILAG.HU


A Szovjetunió 2010-ben

Címlap » Történelem
  |  2010-03-03 22:41:58  |  
Mezei Bálint

A Szovjetunió 2010-ben

Aludj csak, én álmodom 

A Szovjetunió 2010-ben A Szovjetunió 2010-ben

 

A Szovjetunió 2010-ben

A Komszomolszkaja Pravda 1959. december 31-én közölt cikke alapján. Eltűnik a pénz. Megszűnik az alkoholfogyasztás és a bűnözés. Ingyenes étkezés mindenki számára. A jég nélküli Szibéria születése.

A Szovjetunió 2010-ben

A Szovjetunió 2010-ben

A Komszomolszkaja Pravda (a szovjet KISZ Központi Bizottságának lapja 1925 és 1991 között, mind a mai napig a legolvasottabb orosz napilap) érdekes archívuma egy több, mint fél évszázados cikket őriz 1959 szilveszteréről, mely 2010 újévének napját mutatatta be az akkori olvasóknak. Az írás szerzője a korszellemnek (vagy a Komszomol utasításának) megfelelően bizakodással tekintett a jövőbe, és érezhetően nagy reményeket fűzött a szovjet gazdasági-társadalmi-technológiai fejlődés várt eredményeihez.

Ebben az időszakban Nyikita Szergejevics Hruscsov volt az SZKP főtitkára, a moszkvai kormány feje és a világbirodalom vezetője. Alig három évvel korábban, 1956. február 25-én mutatta be a Központi Bizottság előtt a híres titkos beszámolót (jegyzőkönyvet) és fogott hozzá a sztálini örökség lebontásához. 1957. október 4-én lőtték fel a világűrbe a Szputnyikot, az emberiség történelmének első műholdját. A híres „előzés”, az Egyesült Államok utolérése – legalábbis az űrkutatás és a haditechnika világraszóló eredményei alapján - megvalósulni látszott.

A Komszomolszkaja Pravda idézett „futurológusa” a kozmoszt illetően meglepően pontos jóslatokat tárt közönsége elé, igaz a részletek nem mindig egyeztek meg a későbbi korok fejleményeivel. Az első holdraszállást 1969-re ígérte, természetesen a szovjet zászló kitűzésével együtt. Ma már tudjuk, hogy Neil Armstrong asztronauta csizmája érintette először a Hold poros felszínét. (Igaz a szovjet holdkutatás is szép eredményeket ért el, még akkor is ha, elvesztették a versenyfutást Földünk égi kísérőjének meghódításáért. 1959 és 1977 között 24 űrszondát küldtek a Hold felé, és a Luna-9 szállt le elsőként a bolygón).

Ma már megmosolyogtatóak a szociális ellátást nagyarányú fejlődését jövendölő sorai is. Véleménye szerint 2010-re az összes tagköztársaságban eltűnik a pénz mint elsődleges fizetőeszköz, így mindenki ott és annyit vásárolhat, ahol és amennyit csak akar. A kasszától vagy az étteremből fizetés nélküli távozás a mindennapok bevett szokásává vált volna. Természetesen kitért a mértéktelen alkoholfogyasztás és a bűnözés káros hatásaira: mivel ezek teljesen eltűntek volna, többé nem határozhatták volna meg a mindennapok történéseit. Nem úgy a robotok nagyarányú elterjedése, melyek a munka dandárját vették volna át az emberektől. (Szó sincs a későbbi amerikai filmeket jellemző apokaliptikus összecsapásról a mesterséges intelligencia és az emberi faj között!)

A cikk szerzője elképzelte saját jövőbeni moszkvai utazását is. E szerint a fővárosi utakat tágas és kényelmes limuzinok népesítik be, ingyen szállítva az őket leintő utasokat. Aki vonakodna autóba ülni, szállhat helikopterre is, természetesen bárminemű viteldíj befizetése nélkül. Az írás alapján 2010-ben szinte már senki sem étkezik otthon, hiszen a városok központjaiban ingyen éttermek és menzák szolgálják ki az ebédlőközönséget. Nagyon érdekes a telefonokról alkotott jövőkép: ezek apró, hordozható szerkezetek, sőt még kamerával is felszerelték őket!  Az átlagéletkor növekedését is jól sejtette, igaz utóbbit száz évre tette, egyes esetekben elérve az akár 125 éves kort is.

A Szovjetunió 2010-benA Szovjetunió 2010-ben

A Hold után a Mars meghódítása kerül napirendre, ahol az emberi szervek átültetésével foglalkozó, Pozitron névre hallgató klinika jön létre. A Holdon ellenben több tucatnyi bányát nyitnak, mivel a terület igen gazdag értékes fémekben. Eközben a Földön, az egyik állami intézetben, a hőenergiát mint gyógyszert felhasználva életre keltenek egy mamutot. (2010 januárjában már talpra is áll, sőt március felé annyira felerősödik, hogy az egyik moszkvai állatkertben lel majd új otthonra.) Az atomenergia felhasználásával örökre száműzik a havat Szibériából (a hogyanra a cikk nem ad választ), ahol hatalmas gabonamezők aranylanak és gyümölcsöket is termesztenek.

A tervekből, jóslatokból alig valami vált valóra, de a lényeg azóta sem sokat változott: ébren álmodni ma is bármikor lehet. 

 

Forrás: Corriere della Sera          

 

Cimkék: Szovjetunió, 2010
Országok: Oroszország
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat