OROSZVILAG.HU


A katyni mészárlás iratai

Címlap » Történelem
  |  2012-04-17 10:50:25  |  
Gyóni Gábor

A katyni mészárlás iratai

Megrázó olvasmány

 A katyni mészárlás iratai

 

Az elmúlt napokban ismét reflektorfénybe került a szovjet hatóságok által 1940 tavaszán elkövetett katyni mészárlás. Épp ezért nem árt eredetiben idézni az ügy fontosabb dokumentumait, melyek Dmitrij Medvegyev orosz elnök utasítására az orosz levéltárak hivatalos portálján (rusarchives.ru) is publikálásra kerültek.

 Köztük a következő iratok:

1) 1940 március: L. P. Berija szovjet belügyi népbiztos jelentése J. V. Sztálinnak, azzal a javaslattal, hogy a lengyel állampolgárságú, az NKVD ukrajnai és belorussziai börtöneiben fogva tartott személyek ügyét az NKVD különleges eljárása alá vonják.

Az irat szövege:

 

 

SZOVJETUNIÓ                                                                    Szigorúan titkos          

BELÜGYI NÉPBIZTOS                                                        5.III.-40.

1940 március

№ 794/5                                                         KP ÖKP(b)

Moszkva város

 

 

                                                                                  Sztálin elvtársnak

 

A szovjet NKVD hadifogolytáboraiban, valamint Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéinek börtöneiben a volt lengyel hadsereg, rendőrség, hírszerző szervek sok tisztjét, lengyel nacionalista ellenforradalmi pártok tagjait, valamint rejtett ellenforradalmi felkelő szervezetek tagjait, szökevényeket stb. tartanak fogva. Ők mindannyian a szovjethatalom engesztelhetetlen ellenségei, eltelve a szovjet rendszerrel szembeni gyűlölettel.

A hadifogoly tisztek és rendőrök a táborokban is folytatni igyekszenek ellenforradalmi tevékenységüket, szovjetellenes agitációt végeznek. Mindegyikük csak a felszabadulást várja, csak hogy lehetősége legyen a szovjethatalom elleni harcba bonyolódni.

Az NKVD szervei Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéiben titkos felkelő szervezeteket tártak fel. Mindezen ellenforradalmi szervezetekben aktív vezető szerepet töltöttek be a volt lengyel hadsereg volt tisztjei, a volt rendőrök és csendőrök.

Az elfogott szökevények és határsértők között ugyancsak sok olyan személyt szűrtek ki, akik ellenforradalmi kém- és felkelő szervezetek tagjai.

A hadifogolytáborokban összesen (nem idevéve a katonákat és altiszteket) 14.736 volt tiszt, tisztviselő, földbirtokos, rendőr, csendőr, börtönőr, oszadnyik[1], hírszerző található – nemzetiségüket tekintve több mint 97 % lengyel.

Közülük:

Generális, tábornagy, altábornagy - 295

Őrnagy és kapitány - 2.080

A rendőrség, határőrség, csendőrség tisztjei, altisztjei - 1.030

Közrendőr, közcsendőr, börtönőr, hírszerző - 5.138

 

Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéinek börtöneiben összesen 18.632 letartóztatottat őriznek (ezek közül 10.685 lengyel), úgy mint:

volt tiszt - 1.207

volt rendőr, csendőr, hírszerző - 5.141

Kém és diverzáns - 347

Volt földesúr, gyáros és tisztviselő - 465

Különböző ellenforradalmi felkelő szervezetek tagjai

és ellenforradalmi elemek - 5.345

Szökevények - 6.127

 

Kiindulva abból, hogy ők mindannyian a szovjethatalom megátalkodott, javíthatatlan ellenségei, a szovjet NKVD a következőket tartja szükségesnek:

 

I.                    Javasolni a szovjet NKVD-nek:

 

1)      A hadifogolytáborokban őrzött 14.700 ember, volt lengyel tisztek, tisztviselők, földbirtokosok, rendőrök, hírszerzők, csendőrök, oszadnyikok és börtönőrök ügyét

2)      valamint a letartóztatott, az Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéiben börtöneiben lévő 11.000 ember, különböző ellenforradalmi kém- és diverzáns szervezetek tagjai, volt fölbirtokosok, gyárosok, volt lengyel tisztek, tisztviselők és szökevények ügyét 

-         különleges ügymenet szerint áttekinteni, alkalmazva a legmagasabb fokú büntetést, a golyó általi halált.

 

II. Az eljárást a letartóztatottak bevonása, a vád ismertetése, nyomozati eljárás és a vádirat összegzése nélkül lefolytatni – a következő rend szerint:

a) azon személyek ellen, akik hadifogolytáborban vannak – azon igazolások alapján, melyeket a szovjet NKVD Hadifoglyokkal foglalkozó ügyosztálya állít ki.

b) a letartóztatott személyek ellen azon igazolások alapján, melyeket az USZSZK és BSZSZK NKVD-je állított ki.

 

III. Az ügy áttekintését és az ítélethozatalt egy trojkára bízni, melynek tagjai [áthúzva], Merkulov, Vastakov (a szovjet NKVD 1. Különleges Osztályának vezetője) elvtársak.

 

 

A SZOVJETUNIÓ

BELÜGYI NÉPBIZTOSA

 

                                                                                  L. Berija

 

 

 

2) Az ÖKP(b) Központi Bizottságának ülése, 1940. március 5. 13. határozat az NKVD-ről: 144. pont.

Az irat szövege:

 

                                               Határozat. 40.é.III.5.                           SZIGORÚAN TITKOS

 

144. A szovjet NKVD kérdése:

I. A szovjet NKVD-nek ajánlani:

1) A hadifogolytáborokban lévő 14.700 ember, volt lengyel tisztek, tisztviselők, földbirtokosok, rendőrök, hírszerzők, csendőrök, oszadnyikok, börtönőrök ügyét

2) valamint a letartóztatott, az Ukrajna és Belorusszia nyugati megyéinek börtöneiben lévő 11.000 ember, különböző kém- és diverzáns szervezetek tagjai, volt földbirtokosok, gyárosok, volt lengyel tisztek, tisztviselők és szökevények ügyét – különleges ügyrend szerint áttekinteni, alkalmazva a legmagasabb fokú büntetést, a golyó általi halált.

II. Az eljárást a letartóztatottak bevonása, a vád ismertetése, nyomozati eljárás és a vádirat összegzése nélkül lefolytatni – a következő rend szerint:

a) azon személyek ellen, akik hadifogolytáborban vannak – azon igazolások alapján, melyeket a szovjet NKVD Hadifoglyokkal foglalkozó ügyosztálya állít ki.

b) a letartóztatott személyek ellen azon igazolások alapján, melyeket az USZSZK és BSZSZK NKVD-je állított ki.

 

III. Az ügy áttekintését és az ítélethozatalt egy trojkára bízni, melynek tagjai Merkulov, Kabulov, Vastakov (a szovjet NKVD 1. Különleges Osztályának vezetője) elvtársak.

 

A KB titkára I. Sztálin

 [1] A lengyel hadsereg azon nyugalomba vonult tisztjei, katonái, valamint családtagjaik, akik a rigai béke (1921) után létrejövő Lengyelország keleti területein kaptak földbirtokot. 

 

Cimkék: Katyn, iratok, dokumentumok, Berija, Sztálin
Országok: Oroszország
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat