OROSZVILAG.HU


Meghalt Tatjana Zaszlavszkaja

Címlap » Történelem
  |  2013-08-25 15:57:56  |  
Gyóni Gábor

Meghalt Tatjana Zaszlavszkaja

A tudós, aki megjósolta a szovjet modell bukását

 Meghalt Tatjana Zaszlavszkaja

85 éves korában elhunyt Tatjana Zaszlavszkaja, a novoszibirszki szociológiai iskola alapítója.

Az 1927-ben Kijevben született Zaszlavszkaja  - 1954-től a Szovjetunió Kommunista Pártja tagja - legismertebb munkája az ún. „novoszibirszki manifesztum” volt, 1983-ból, amelyben lényegében elkerülhetetlennek tartotta a Szovjetunióban kialakult gazdasági-társadalmi rend megváltozását. A tanulmány publikálását a Szovjetunióban betiltották. Néhány példány Nyugatra kikerült, itt kapta a „novoszibirszki manifesztum” nevet. Oroszországban csak a 1990-es évek elején közölték a cikk szövegét.

A tanulmány szerint a szovjet gazdaság fejlődése folyamatosan lassul. A szovjet gazdaság mind jobban függ a nyersanyagexporttól, rosszak az infrastrukturális viszonyok, a gazdasági szereplők nem érdekeltek a jobb teljesítményben.

A problémák legfőbb oka az állami irányítás alacsony hatásfoka. A szovjet irányítási modell legfőbb jellemzői: centralizáltság, tervutasításos rendszer, a piaci viszonyok gyenge fejlettsége, a gazdasági szereplők jogainak és kötelezettségeinek csökevényessége, adminisztratív irányítási rendszer a gazdasági metódusok helyett.

Ez a modell a ’30-as években alakult ki. Kezdeti sikereit az tette lehetővé, hogy az ipari munkásság jelentős része faluból származott, gyenge jogi öntudattal rendelkezett, kényelmes objektumai voltak a hatalmi vertikálnak. A dolgozók jelentős része a gyártól kapott lakást, ezért erősen kötődött munkahelyéhez. Az átlagfizetés rendkívül alacsony volt, ezért fokozott erővel kellett dolgoznia annak, aki a kenyéren kívül mást is akart. A 30-as évek végén lényegében katonai diszcíplinát vezettek be az üzemekben. Ebben a helyzetben a dolgozók természetszerűleg engedelmes gépekként viselkedtek.

A ’30-as évek óta viszont sokminden megváltozott a Szovjetunióban. Új generációk nőttek fel és mennyiségileg is gyarapodott a szovjet gazdaság. Növekszenek a regionális különbségek. A centralizált irányítás ebben a helyzetben egyre nehezebb.

A szocializmus évtizedei alatt a dolgozók műveltségi, kulturális színvonala, informáltsága, jogi öntudata jelentősen emelkedett. A kvalifikált dolgozók képesek kritikusan szemlélni a gazdasági és politikai vezetők tevékenységét. A dolgozók gazdasági és szociális igényei jóval magasabb szinteken vannak, mint a ’30-as években. Ezeket az embereket már nem olyan könnyű irányítani, mint a ’30-as évek munkásait. Mindez a szocialista fejlődés eredménye.

Az adminisztratív-centralizált irányítási modell ebben a helyzetben kimerítette tartalékait. Az – elfojtva az egyéni iniciatívákat - nem képes biztosítani az extenzív után az intenzív gazdasági növekedés feltételeit.

A szocialista társadalom tehát abban érdekelt, hogy minél nagyobb egyéni szabadságot biztosítsanak a dolgozóknak gazdasági értelemben is.  

Az utolsó ötéves terv tapasztalatai azt mutatják, hogy a dolgozók  legfiatalabb generációjára jellemző a diszciplína alacsony foka, a közönyös viszony az elvégett munkához, a rossz minőségű munka, az érzet, miszerint a munka nem lehet az önmegvalósítás eszköze, erőteljes fogyasztói mentalitás. A szovjet társadalomban a felemelkedés alapja nem az elvégzett munka, hanem az engedelmesség, ami szintén a vertikális rendszer következménye.

Az állam irányítási rendszerének átépítésére van szükség, ebben azonban nem érdekelt a mechanizmust irányító elit, hiszen a reformok végigvitele a bejáratott rendszer helyett pluszmunkát és magasabb kvalifikációt követelne. Nem érdekeltek a reformokban a középvezetők sem, akik „meleg helyeik” elvesztésétől tarthatnak.

Az elkerülhetetlen változások tehát  akkor fognak majd csak elindulni, amikor az objektív szükségszerűség ezt diktálja – írta Tatjana Zaszlavszkaja 1983-ban.

 

 

(http://cdclv.unlv.edu)

Cimkék: Tatjana Zaszlavszkaja, Szovjetunió, 1983, Novoszibirszk
Országok: Oroszország
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat