OROSZVILAG.HU


Riga etnikai képének változása

Címlap » Történelem
  |  2010-05-04 10:33:43  |  
Gyóni Gábor

Riga etnikai képének változása

Volt német, lett és orosz többségű is

 Riga etnikai képének változása

 

 

 

A mai Lettország fővárosát, Rigát németek alapították 1201-ben, a középkor folyamán Hansa-város volt. A Svédországgal folytatott, 1721-ben zárult északi háború eredményeképp lett Oroszország része.

Rigában egészen a 19. század második feléig a lutheránus németek voltak többségben. Az 1897-es orosz népszámlálás szerint Riga lakóinak többsége már lett volt, a most idézett 1881-es összeírás azonban még – relatív – német többséget mutat az akkor 169 ezres városban. 1881-ben a lettek városon belüli aránya még a 30 %-ot sem érte el.

  

1881, Riga

Etnikum száma

Aránya %

német

66 775

39,4

orosz

31 976

18,9

lett

49 974

29,5

zsidó

14 222

8,4

lengyel

3 197

1,9

összesen

169 320

100

 

  

Az 1930-as lett népszámlás szerint Riga (amely akkor már a független Lettország fővárosa) lakossága 375 ezer főre emelkedett. Ekkor már egyértelműen lett többségű volt a város (227 ezer fő, 60, 7 %). A németek száma folyamatosan csökkent, 1930-ban már csak 44 ezren voltak, a város lakosságának alig több mint tizedét adva. A lettek mellett még a zsidók száma nőtt dimanikusan a 20. század első felében, 1930-ban majdnem annyian voltak, mint a németek, 42 ezren. Az oroszok száma stabil maradt 34 ezer fővel.

  

1930, Riga

Etnikum száma

Aránya %

lett

227 842

60,7

német

44 105

11,7

orosz

34 447

9,2

zsidó

42 328

11,3

lengyel

16 574

4,4

litván

6 817

1,8

összesen

375 474

100

 

 

A második világháború során Lettország elveszítette függetlenségét, és a Szovjetunió egyik tagköztársaságává vált. Az 1959-ben tartott első háború utáni szovjet népszámlálás szerint jelentős változások következtek be Riga etnikai arculatában. A város lakossága 600 ezer fölé emelkedett. A növekedés főleg az oroszok betelepülése révén valósult meg: 1945 után mintegy 200 ezer orosz érkezett a lett fővárosba. Az oroszok aránya kis híján 40 %-ra emelkedett, de Riga lett etnikai többsége ekkor még megmaradt. A második világháború tragikus következménye, hogy szinte teljesen eltűnt a városalapító, valamikori többséget kitevő németség, s a zsidók jelentős része sem élte túl a háborút.

 

 

1959, Riga

Etnikum száma

Aránya %

lett

270 055

44,66

orosz

238 572

39,45

zsidó

30 267

5

belorusz

19 377

3,2

ukrán

16 984

2,8

lengyel

16 676

2,75

egyéb

12 740

2,1

összesen

604 671

100

 

Riga 1959-es lett többsége csak az etnikai-nemzetiségi statisztika alapján jön ki, viszont ha az anyanyelvi adatokat nézzük, a Lett SZSZK fővárosa már ekkor is inkább oroszajkú volt, hiszen 267 ezer lett anyanyelvű mellett 287 ezer oroszajkú élt ekkor Rigában (a magukat zsidó, belorusz, ukrán nemzetiségűnek vallók többsége orosz anyanyelvű volt).  Az "etnikai fordulat" valamikor a ’60-as években következett be, hiszen az 1970-es szovjet népszámlálás szerint Riga ekkor már etnikailag is orosz többségű volt.

1989-re Rigából 900 ezres nagyváros lett, a rigai oroszok létszáma több mint tízszeresére nőtt a '30-as évek óta! Bár a lettek száma is jelentősen emelkedett, arányuk nagyjából arra a szintre csökkent, mint a 19. század ’80-as éveiben.

  

1989, Riga

Etnikum száma

Aránya %

lett

331 934

36,5

orosz

430 555

47,3

ukrán

43 641

4,8

belarusz

43 031

4,7

zsidó

18 812

2,1

lengyel

16 653

1,8

egyéb

25 829

2,8

összesen

910 455

100

 

 

A 2001-es népszámlálás katasztrofális demográfiai adatokat mutatott Riga számára. Az immár független Lettország fővárosának lakossága 150 ezer fővel lett kevesebb. A veszteség az oroszokat terhelte leginkább, 2001-ben 100 000-el voltak kevesebben, mint 1989-ben. A lettek száma is csökkent, így tehát 2001-ben is megmaradt az oroszok relatív többsége Lettország fővárosban. Lettország fővárosában tehát nem az államalkotó nemzet van többségben, hanem egy kisebbség (jelen esetben az oroszok). Még 2001-ben is 20 ezerrel több orosz élt Rigában, mint lett.

  

2001, Riga

Etnikum száma

Aránya %

lett

312 882

41,2

orosz

331 493

43,7

belarusz

35 365

4,7

ukrán

31 523

4,1

lengyel

15 880

2,1

egyéb

32 043

4,2

összesen

759 186

100

 

 

 

Cimkék: Riga etnikai képe
Országok: Lettország
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat