OROSZVILAG.HU


Vilnius etnikai képének változása

Címlap » Történelem
  |  2010-06-22 16:09:44  |  
Gyóni Gábor

Vilnius etnikai képének változása

100 éve még zsidó többségű város volt

 Vilnius etnikai képének változása

Vilno/Vilnius városa Lengyelország harmadik felosztásakor, 1795-ben került az Orosz Birodalomhoz, s annak része is maradt az első világháború végéig. Litvánia mai fővárosa sokáig jelentős lengyel és zsidó népességgel rendelkezett, ahol csak nagyon kevés litván élt.

Az 1897-es első orosz népszámlálás szerint az akkor 154 ezer lakosú Vilno, a Vilnói kormányzóság központja relatív zsidó többségű város volt, lakóinak 40 %-a (62 ezer fő) zsidó (azaz jiddis nyelvű) volt. A lengyelek alkották a város népességének 31 %-át 47 ezer fővel. 1897-ben 31 ezer orosz élt Vilnóban, a lakosság 20 %-a. 1897-ben mindössze 3 ezer litván élt Vilnóban, a lakosság 2 %-a.

 

Vilno, 1897

Etnikum száma

Aránya

orosz

30 919

20 %

belorusz

6 509

4,21 %

lengyel

47 641

30,82 %

litván

3 124

2 %

német

1 735

1,1 %

zsidó

61 844

40 %

egyéb

2 760

1,78 %

összesen

154 532

100 %

 

Litvánia az első világháború után nyerte el függetlenségét, de Lengyelország megszállta területének mintegy harmadát, beleértve Vilnius fővárost is (1920-1939 között Kaunas volt Litvánia fővárosa). Éppen ezért a lengyel megszállás alatt lévő Vilniusban nem is tartottak 1923-ban litván népszavazást, csak 1931-ben, a lengyel népszavazás idején vették számba a város lakóit.

Eszerint a város etnikai képe jelentősen megváltozott az Orosz Birodalom széthullása után. Az oroszok létszáma jelentősen csökkent, 30 ezerről 7 ezerre, s a zsidók száma is némileg megfogyatkozott, 61 ezerről 54 ezerre. A lengyelek száma viszont nagyon megnőtt. 1931-ben Vilno 195 ezer lakosából 128 ezren lengyelek voltak, azaz lengyel abszolut többség alakult ki a városban (létszámuk tehát több mint a duplájára nőtt 1897 óta). A város litván népessége még ekkor is elhanyagolható volt.

  

Vilno, 1931

Etnikum száma

Aránya

lengyel

128 628

65,9 %

orosz

7 372

3,8 %

zsidó

54 596

28 %

egyéb

4 475

2,3 %

összesen

195 071

100

 

1959-ben, már a szovjet népszámlálás idején ismét csak azt láthatjuk, hogy – fél évszázadon belül másodszor! - Vilnius etnikai képe radikálisan átalakult. Ez volt az első alkalom, hogy az összeírások jelentős litván népességet mutattak ki, sőt, a város relatív litván többségbe került. Vilnius lakossága ekkor 236 ezer fő volt, tehát több, mint a világháború előtt. A város zsidó népességének többsége elveszett a háború során, 1959-ben már csak 16 ezren voltak (7 %). A lengyelek szintén hasonló arányú veszteséget szenvedtek el, az 1931-es 128 ezres lengyel lakosság 47 ezer főnyire csökkent (20 %). Viszont 1959-ben már 79 ezer litván élt Vilniusban (33,6 %), és 69 ezer orosz (29 %), akiknek túlnyomó többsége új betelepülő.

 

Vilnius, 1959

Etnikum száma

aránya

litván

79 363

33,61 %

orosz

69 416

29,4 %

lengyel

47 226

20 %

zsidó

16 354

6,92 %

belorusz

14 686

6,22 %

ukrán

6 575

2,78 %

egyéb

2 458

1 %

összesen

236 078

100 %

 

A rendszerváltás és a függetlenség kivívásának előestéjén, 1989-re Vilnius egyértelműen litván többségű várossá vált. Az akkor már 576 ezer főnyire duzzadt nagyvárosban 291 ezer litván élt, a lakosság 50,5 %-a. Jelentősen nőtt az oroszok és lengyelek száma is, 100 ezer fölé, de arányuk csökkent 1959-hez képest. A valaha a város többségét alkotó zsidók létszáma viszont tovább csökkent, 9 ezer főre

 

Vilnius, 1989

Etnikum száma

aránya

litván

291 527

50,54 %

orosz

116 618

20,21 %

lengyel

108 239

18,76 %

belorusz

30 282

5,25 %

ukrán

13 294

2,3 %

zsidó

9 109

1,57 %

egyéb

7 678

1,33 %

összesen

576 747

100 %

 

A ’90-es években Vilnius lakossága mintegy 50 ezer fővel csökkent (ebből 40 ezer az oroszok távozásából adódó veszteség). A város lakosságát alkotó népek közül egyedül a litvánok száma nőtt, így Vilnius 1945 után kezdődött „ellitvánosodása” a ’90-es években töretlenül folytatódott. Az oroszok távozása után a valaha domináns pozícióban lévő lengyelek lettek a város második legjelentősebb számú kisebbsége, az oroszok aránya 15 % alá csökkent. Litvánia fővárosa megmaradt soknemzetiségűnek, ahol az immár magabiztos litván többség mellett négy szláv nemzet (lengyel, orosz, ukrán, belorusz) képviselői a lakosság mintegy 40 %-át alkotják.

 

Vilnius, 2001

Etnikum száma

aránya

litván

313 424

59,75 %

lengyel

101 526

19,35 %

orosz

75 850

14,46 %

belorusz

21 484

4 %

ukrán

7 012

1,33 %

összesen

524 468

100 %

 

 

 

 

Cimkék: Vilnius etnikai képe
Országok: Litvánia
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat