OROSZVILAG.HU


Minszk etnikai képének változása

Címlap » Történelem
  |  2010-07-10 11:18:44  |  
Gyóni Gábor

Minszk etnikai képének változása

A 20. század elején még zsidó többségű város volt

 Minszk etnikai képének változása

 

Minszk (Menszk) városa a 13. századtól a Litván Nagyfejedelemséghez tartozott, 1793-ban, a Rzeczpospolita második felosztásakor került Oroszországhoz.

1897-ben, az első orosz népszámlálás idején Minszk a Minszki Kormányzóság legnagyobb városa volt, kis híján 91 ezer lakossal. Minszk zsidó többségű város volt ekkor még, s a későbbi Belarusz fővárosában csak alig pár ezer belorusz nemzetiségű élt a 19. század végén (még a lengyelek is többen voltak ekkor, mint a beloruszok). A város lakosságának több mint a fele zsidó volt a 20. század hajnalán, az oroszok a város lakosságának negyedét tették ki, a belaruszok csak alig 9 %-ot.

  

Minszk, 1897

Etnikum száma

Aránya

orosz

23 208

25,52 %

belorusz

8 164

8,98 %

lengyel

10 469

10,51 %

zsidó

46 541

51,93 %

tatár

1 146

1,26 %

egyéb

1 384

1,52 %

összesen

90 912

100 %

 

 

1926-ban, az első szovjet népszámlálás idején Minszk már a Belarusz SZSZK fővárosa. Lakossága 131 ezer főre nőtt. A város etnikai szerkezete jelentősen átalakult a 20. század első évtizedeiben. Immáron a beloruszok kerültek – relatív – többségbe, míg az Orosz Birodalom széthullása után felére csökkent a minszki lengyelek és oroszok száma. Több mint 50 ezer zsidó élt ekkor Minszkben, a város lakosságának 40 %-át kitéve.

  

Minszk, 1926

Etnikum száma

Aránya

orosz

12 617

9,59 %

ukrán

1 465

1,1 %

belorusz

55 778

42,18 %

lengyel

4 481

3,4 %

zsidó

53 686

40,83 %

egyéb

3 455

2,9 %

összesen

131 482

100 %

 

 

 

Egészen más Minszk tárul azonban elénk, ha nem az etnikai, hanem az anyanyelvi adatokat vesszük figyelembe. Ezek szerint ugyanis 1926-ban Minszk sokkal inkább orosz és zsidó város volt, semmint belorusz. A város lakosainak 39 %-a volt orosz anyanyelvű, harmada zsidó, és csak 23 % belorusz ajkú. Azaz több mint 25 ezer ember vallotta magát belorusznak Minszkben 1926-ban annak ellenére, hogy orosz anyanyelvű volt.

 

Minszk, 1926

Anyanyelvűek száma

Aránya

belorusz

30 216

23 %

orosz

51 146

38,89 %

lengyel

2 615

2 %

zsidó

44 446

33,8 %

egyéb

3 059

2,32 %

összesen

131 482

100 %

 

 

1959-re Minszk félmilliós várossá növekedett, annak ellenére, hogy a második világháborúban a németek szó szerint a földdel tették egyenlővé. 1959-re a megnövekedett városban már több mint 300 ezer belarusz élt, s végre a belaruszok alkották a város abszolult többségét. A második világháború után 100 ezer orosz telepedett Belarusz fővárosába, a lakosság 22 %-át adva. A zsidók száma csökkent a második világháború előttihez képest, 1959-ben csak 39 ezren maradtak.

  

Minszk, 1959

Etnikum száma

Aránya

belorusz

324 875

63,76 %

orosz

116 306

22,82 %

zsidó

38 842

7,62 %

ukrán

18 341

3,6 %

egyéb

11 125

2,2 %

összesen

509 489

100 %

   

A nyelvi adatok azonban megint más képet tárnak elénk. Eszerint Minszk kétnyelvű város, ahol a lakosok fele-fele belorusz ill. orosz anyanyelvű volt. A magukat belorusznak vallók mintegy harmada orosz anyanyelvű volt.

 

Minszk, 1959

Anyanyelvűek száma

Aránya

belorusz

247 281

48,5 %

orosz

243 485

47,75 %

zsidó

5 716

1,1 %

ukrán

6 331

1,24 %

egyéb

6 736

1,32 %

összesen

509 849

100 %

 

A szovjet időkben végig folytatódott az 1917 után megkezdődött tendencia: azaz a Belarusz SZSZK fővárosában tovább növekedett a beloruszok száma és aránya. 1989-ben már több mint 1,1 millió belorusz élt az 1,6 millió lakosú Minszkben. Az oroszok száma is növekedett, 300 ezer fölé, de arányuk némileg csökkent. A zsidók száma stagnált a szovjet időkben, az ukránok száma viszont dinamikusan nőve 50 ezer fölé emelkedett.

Minszk, 1989

Etnikum száma

Aránya

belorusz

1 153 991

71,8 %

orosz

325 125

20,2 %

ukrán

53 244

3,3 %

zsidó

39 135

2,4 %

lengyel

18 479

1,1 %

egyéb

17 103

1,2 %

összesen

1 607 077

100 %

 

Nincs változás abban sem, hogy az anyanyelvi adatok jelentősen eltérnek az etnikai mutatóktól. A szovjet kor második felében azonban nyelvi tekintetben Minszk orosz többségűvé vált. Míg 1959-ben még enyhe belorusz többség volt észlelhető, 1989-ben már orosz abszolut nyelvi többség alakult ki a városban (52 %). Ez a fordulat még a ’60-as években következett be, hiszen 1970-ben Minszk már orosz nyelvi többségű volt (54 %).

 

Minszk, 1989

Anyanyelvűek száma

Aránya

belorusz

726 054

45,17 %

orosz

842 273

52,41 %

ukrán

17 471

1,1 %

egyéb

21 279

1,32 %

összesen

1 607 077

100 %

 

 

Cimkék: Minszk etnikai képe
Országok: Belarusz
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat