OROSZVILAG.HU


A Krím etnikai képének változása

Címlap » Történelem
  |  2010-07-26 09:22:00  |  
Gyóni Gábor

A Krím etnikai képének változása

A 20. században orosz többségűvé vált a korábban tatár félsziget

A Krím etnikai képének változása

A természeti és kulturális értékekben gazdag Krím csak alig több mint 50 éve tartozik Ukrajnához. A félsziget 1954-ig Oroszország része volt,  csak 1954-ben, a Perejaszlavi Rada 300. évfordulóján ajándékozták Ukrajnának az akkor orosz etnikai többségű félszigetet.

A Krím sztyeppei területe a középkorban az Aranyhorda, majd a 15. századtól a tatár Krími Kánság befolyása alá tartozott. A középkorban és újkorban a muzulmán, kipcsak-török nyelven beszélő krími tatárok lakták többségében a félszigetet.

A Krímet csak 1783-ban szerezte meg Oroszország, s ettől kezdve telepedtek be nagyobb számban oroszok a kellemes klímájú félszigetre. A Szentpétervár által 1802-ben megszervezett Tavricseszkaja gubernyija nagyrészt – de nem teljesen - lefedte a Krím területét (a Tavricseszkaja gubernyija kiterjedt a sztyeppei területekre, északi határa a Dnyeperig ért, s hozzá tartozott a mai Herszon megye jelentős része is).

1897-ben az akkor majdnem félmillió lakosú Krím félsziget még relatív tatár többségű volt: a krími tatárok épp a félsziget lakosságának 40 %-át tették ki. Az oroszok aránya 30 % volt, az ukránoké alig több mint 10 %. Rajtuk kívül németek, zsidók, görögök, bulgárok laktak nagyobb számban a Krímben a 19. század végén.

 

 

Krím, 1897

Anyanyelvűek száma

Aránya

orosz

146 905

30 %

ukrán

56 919

11,6 %

bulgár

13 129

2,7 %

német

30 037

6,1 %

görög

14 046

2,9 %

zsidó

20 500

4,2 %

tatár

194 250

40 %

egyéb

13 351

2,7 %

összesen

489 137

100 %

  

1917 után a Krím autonóm státust kapott Oroszországon belül. 1926-ra a Krími ASZSZK lakossága 706 ezer főre emelkedett: az oroszok létszáma ez idő alatt megduplázódott, miközben a tatárok létszáma fogyatkozásnak indult. 1926-ban már relatív orosz többségű volt az etnikailag rendkívül tarka félsziget.

 

 

Krími ASZSZK, 1926

Etnikum száma

Aránya

orosz

301 398

42,6 %

ukrán

77 405

11 %

bolgár

11 377

1,6 %

német

46 631

6,6 %

görög

16 036

2,2 %

zsidó

39 921

5,6 %

tatár

179 094

25,3 %

örmény

10 713

1,5 %

egyéb

24 182

3,4 %

összesen

706 757

100 %

 

1944 májusában a szovjet hatóságok deportálták a krími tatárokat (Közép-Ázsiába és Szibériába). A vád az volt velük szemben, hogy együttműködtek a német megszállókkal, és gyakran dezertáltak a Vörös Hadsereg soraiból. A Krím autonóm köztársasági státusát 1945-ben megszüntették. A krími tatárok deportálását követően minimálisra csökkent a Krím nem szláv lakossága (tekintve, hogy a krími németek is a háború áldozataivá váltak). 1959-ben, a háború utáni első szovjet népszámlálás idején már 1 millió fölött volt az akkor már Ukrajnához tartozó Krím lakossága, jelentősen megnőtt az oroszok és ukránok száma és aránya. A Krím orosz abszolut többségűvé vált, de az ukránok aránya is 20 % fölé kúszott az ’50-es évek végére. Megjegyzendő, hogy a krími ukránok majd fele orosz anyanyelvű volt, így a nyelvi adatokat tekintve a Krímben 85 %-os orosz többség volt, az ukrán nyelvűek aránya pedig mindössze 12 %-ot tett ki.

 

Krím megye, 1959

Etnikum száma

Aránya

ukrán

267 659

22,2 %

orosz

858 273

71,4 %

zsidó

26 374

2,2 %

belorusz

21 672

1,8 %

egyéb

27 539

2,3 %

összesen

1 201 517

100 %

  

Már a szovjet korszak második felében is megfigyelhető enyhe hangsúlyeltolódás az ukránok javára a Krím etnikai képében. A félsziget lakossága 30 év alatt megduplázódott, a krími oroszok létszáma 1,6 millió fölé nőtt, de az ukránok esetében még nagyobb ütemű növekedés tapasztalható. 1989-ben már minden negyedik krími lakos ukrán volt, míg az oroszok aránya csökkent 1959 óta, igaz, még így is a félsziget lakóinak kétharmada orosz volt 1989-ben (viszont nyelvi tekintetben ekkor is 81 %-os orosz többség volt a Krímben).

 

 

Krím megye, 1989

Etnikum száma

Aránya

ukrán

625 919

25,8 %

orosz

1 625 542

67 %

belorusz

50 054

2 %

krími tatár

38 365

1,5 %

egyéb

86 615

3,5 %

összesen

2 430 495

100 %

   

1992-től a Krím a független Ukrajna része. 1991-ben az orosz etnikai többségű Krím kinyilvánította szuverenitását, amit Kijev érvénytelenített, viszont 1995-ben kénytelen volt elismerni a Krímet autonóm köztársaságként. A 2001-ben tartott ukrán népszámlálás azt mutatta ki, hogy jelentősen, mintegy 400 ezer fővel csökkent a Krím lakossága a ’90-es években. Mintegy félmillió orosszal és több mint 100 ezer ukránnal lett kevesebb a Krímben a ’80-as évekhez képest. Viszont 1989 után visszatértek a deportált krími tatárok a félszigetre, mintegy 200 ezren (ami a félsziget lakosságának 12 %-a). A Krím félsziget a változások ellenére is megmaradt orosz többségűnek.

 

 

Krími AK, 2001

Etnikum száma

Aránya

orosz

1 180 400

58,3 %

ukrán

492 200

24,3 %

krími tatár

243 400

12 %

belorusz

29 200

1,4 %

egyéb

79 200

4 %

összesen

2 024 400

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimkék: Krím etnikai képe
Országok: Ukrajna
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat