OROSZVILAG.HU


Tallinn etnikai képének változása

  |  2010-03-28 17:45:03  |  
Gyóni Gábor

Tallinn etnikai képének változása

Majdnem orosz többségűvé vált a szovjet időkben

 Tallinn etnikai képének változása

Tallinnt neve alapján (’dán város’) dánok alapíthatták a középkorban. Tallinn (Revel) a középkor folyamán a Német Lovagrend egyik városa volt, majd svéd fennhatóság alá tartozott. A város 1709-től az Orosz Birodalom része lett.

Tallinn sokáig német város volt, míg az őslakos észtek inkább a környező vidékek agrárnépességét tették ki. Az észtek csak a 19. században kezdték benépesíteni Tallinnt, a város a 19. század második felében vált észt többségűvé.

Egy 1871-es összeírás szerint az akkor 31 ezer lakosú Tallinn már észt többségű város volt, a németek aránya egyharmadot tett ki, s az oroszok aránya is meghaladta a 15 %-ot. Ekkor még néhány száz lengyel és svéd is színesítette Revel etnikai arculatát.

 

Revel (Tallinn), 1871

Etnikum száma

aránya

észt

15 283

48,87 %

orosz

4 885

15,62 %

német

10 065

32,18 %

svéd

385

1,23 %

lengyel

343

1 %

összesen

31 269

100 %

 

A 19. század végére tovább folytatódott a korábban megkezdődött tendencia, azaz Tallinn elésztesedése. Az Orosz Birodalomban tartott első általános népszámlálás (1897) alapján az észtek aránya már a 60 %-ot is meghaladta Tallinnban, miközben a németek aránya (változatlan létszám mellett) feleannyira csökkent a harminc év alatt népességét megduplázó városban. Az oroszok száma szintén növekedett ezidőben, ám arányuk változatlan maradt.

 

Revel (Tallinn) 1897

Etnikum száma

aránya

orosz

10 057

15,57 %

lengyel

1000

1,5 %

német

10 382

16 %

zsidó

1058

1,6 %

észt

40 051

62,72 %

egyéb

1574

2,4 %

összesen

64 572

100 %

 

Tallinn az első világháború után a függetlenné váló Észtország fővárosa lett. A város népessége jelentősen megnőtt (csaknem megduplázódott) 1922-re, az első észt népszámlálás idején. Az észtek száma az átlagosnál jobban emelkedett, arányuk 80 % fölé emelkedett. Az észteken kívül minden nemzetiség száma csökkent az észt fővárosban, s első alkalommal az egykor domináns helyzetben lévő németségé is.

 

Tallinn, 1922

Etnikum száma

aránya

észt

102 568

83,78 %

orosz

7 513

6,13 %

német

6 904

5,63 %

zsidó

1 929

1,57 %

egyéb

3 505

2,86 %

összesen

122 419

100 %

Tallinn a második világháború után az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság fővárosa. A háborús pusztítások ellenére 1959-re a város népessége több mint a duplájára emelkedett az 1922-es szintről. A háború következményeként a németek teljesen eltűntek a városból. Rajtuk kívül az összes tallini nemzetiség száma nőtt, és új elemként megjelentek az ukránok és a beloruszok is. Bár az észtek száma is jelentősen emelkedett Tallinnban, a legnagyobb ütemű növekedés az újonnan betelepülő oroszok esetében észlelhető, akik száma 12 szeresére emelkedett 1922 óta. Ennek következtében jelentősen megváltozott Tallinn etnikai képe. Az észtek aránya 60 %-ra süllyedt, míg az oroszok aránya az össznépességen belül 1/3-ra emelkedett.

 

Tallinn, 1959

Etnikum száma

aránya

észt

169 697

60,23 %

orosz

90 594

32,15 %

ukrán

7 277

2,58 %

zsidó

3 714

1,31 %

belorusz

3 683

1,3 %

egyéb

6 749

2,39 %

összesen

281 714

100 %

 

A szovjet korszakban tovább folytatódott a háború után megkezdődött folyamat, azaz Tallinn lakosságának növekedése, amely a bevándorló oroszok számának növekedéséből adódik. 1989-re Tallinn lakossága félmillióra növekszik, s bár az észtek száma is megnövekedett 230 ezer fölé, az oroszok száma 1959 óta duplájára nőtt. Ennek következtében az észtek aránya Tallinnban 50 % alá esett. Igaz, Tallinn észt többsége megmaradt, de nem sokkal megelőzve a 207 ezres duzzadt orosz népességet. Ha beszámítjuk a tallinni ukránokat és beloruszokat is, a keleti szláv népesség száma megelőzte az észtekét.

 

Tallinn, 1989

Etnikum száma

aránya

észt

233 679

46,78 %

orosz

207 516

41,55 %

ukrán

24 169

4,83 %

belorusz

13 818

2,76 %

egyéb

20 239

4 %

összesen

499 421

100 %

 

A ’90-es években, Észtország ismételt függetlenné válását követően Tallinn lakossága meredeken csökkent, 100 ezer fővel. Azaz az észt főváros 10 év alatt elveszítette lakossága 20 %-át. Mindegyik etnikum száma csökkent, az észteké is 20 ezer fővel, az oroszoké jóval nagyobb mértékben, 60 ezer fővel.

 

Tallinn, 2000

Etnikum száma

aránya

észt

215 114

53,72 %

orosz

146 208

36,51 %

ukrán

14 699

3,67 %

belorusz

7 938

1,98 %

egyéb

16 959

4,23 %

összesen

400 378

100 %

 

 

 

 

Cimkék: Tallinn etnikai képe
Országok: Észtország
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat