OROSZVILAG.HU


Impresszum

Címlap »
  |  2010-02-11 16:00:00  |  

Impresszum

 

Az oroszvilag.hu weboldal, információs szájt az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért szervezeti keretei között és a Ruszisztikai Központ szellemi bázisán működik. Az oroszvilag.hu oldalon található anyagok az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért (továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdonát képezi.

Az oldal célja, hogy tájékoztatást adjon Oroszország és a posztszovjet térség híreiről, eseményeiről, történelméről, kultúrájáról, úgy, hogy lehetőséget adjon többféle vélemény kifejtéséhez, dialógus kibontakozásához. 

A Kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:
- nem módosítja az eredeti információt,
- a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Vélemények közlése

Alapelvként minden vélemény és hozzászólás megjelenhet, de nem közlünk olyan véleményt, hozzászólást, amely:

- jogszabályellenes, vagy az alkotmányos rend illetve törvények megsértésére buzdít,

- személyiségi jogokat sért, rágalmaz,

- trágár, pornográf,

- valamely nép vagy csoport iránti gyűlölködést kelt,

- vállalkozásokat, termékeket, szolgáltatásokat reklámoz,

- nem függ össze a lap témakörével vagy nem illik a lap szellemiségéhez.

A hozzászólásuk, véleményük elküldésével korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a Kiadó részére.

A hozzászólását, véleményüket megírhatják saját vagy kreált nevükön, ez utóbbi azonban nem lehet egy ismert közéleti személyiség neve.

A megjelent hozzászólásokban, véleményekben foglalt adatokért, információkért sem a Kiadó, sem a lap semmilyen felelősséget nem vállal, azok nem tekinthetők az ő álláspontjának. A bennük közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Kiadó semmifajta kontrollt nem végez és nem vonható felelősségre az azokban elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

 

 

 

Főszerkesztő: Gyóni Gábor

 

Munkatársak: Kecskeméti Gábor, Mezei Bálint

 

 

 

 

 

Cimkék:
Országok:
Megosztás:


 

Oroszvilag.hu | Impresszum  |  Kapcsolat